REGULAMIN

 1. Akademia Matmosfera prowadzi zajęcia z zakresu wspierania i rozwoju edukacji matematycznej w formie stacjonarnej i online.
 2. Zajęcia prowadzone są w ciągu roku szkolnego i odbywają się w grupach 5-10 osób.
 3. Akademia Matmosfera oferuje także zajęcia dla małych grup z indywidualnie przygotowanym programem.
 4. Nasza Akademia oferuje również opiekę indywidualną dostosowaną do potrzeb ucznia.
 5. Jedna godzina zajęć dla uczniów klas III-VII trwa 45 minut, a dla uczniów klas VIII - 60 minut.
 6. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 do 2 godzin, w zależności od rodzaju kursu.
 7. Cena za 1 godzinę zajęć wynosi 35 zł, a koszt 45 minut to 30 zł.
 8. Cena za 1 godzinę zajęć w ramach opieki indywidualnej wynosi 100 zł.
 9. Koszt zajęć dla małych grup ustalany jest indywidualnie i zależy od ilości osób w grupie.
 10. Płatności regulowane są najpóźniej do 10 dnia miesiąca.
 11. Brak płatności w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w warsztatach i utratą miejsca w danej grupie.
 12. W przypadku odwołania przez Akademię zajęć, płatność za odwołane zajęcia zostanie rozliczona w kolejnym miesiącu.
 13. W przypadku nieobecności ucznia, Akademia nie zwraca opłaty za zajęcia.
 14. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, Akademia może zaproponować:
  • odrobienie zajęć z inną grupą, jeśli jest to możliwe
  • udostępnienie materiałów z zadaniami, w celu nadrobienia zaległych zajęć.
 15. Akademia zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników zajęć w poniższych przypadkach:
  • brak płatności we wskazanym terminie
  • jeśli zachowanie ucznia narusza godność i dobrę imię innego ucznia lub osoby prowadzącej zajęcia
  • jeśli zachowanie ucznia utrudnia trenerowi prowadzenie zajęć lub stwarza niebezpieczeństwo dla niego i innych osób.
 16. Zajęcia online trwają 90 minut (2x45min) i kosztują 60 zł.
 17. Zajęcia online prowadzone są za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

REGULAMIN UDZIAŁU W GRZE METROPOLY

 1. Aplikacja gry Metropoly jest udostępniona online pod adresem www.metropoly.pl.
 2. Gra Metropoly organizowana jest przez Akademię Matmosfera (www.matmosfera.pl) i jest częścią programu edukacji matematycznej Akademii.
 3. Warunkiem udziału w grze jest przesłanie zgłoszenia oraz opłacenie miesięcznej płatności lub udział w warsztatach matematycznych.
 4. Z udziału w grze można zrezygnować z końcem każdego miesiąca, przesyłając rezygnację na adres e-mail biuro@matmosfera.pl.
 5. Płatności za udział w grze rozliczane są miesięcznie, a brak płatności w terminie skutkuje zablokowaniem konta ucznia.
 6. Każdy uczeń otrzymuje swój login i hasło oraz posiada własne konto w grze.
 7. Zasady gry oraz instrukcja dostępne są na stronie gry (www.metropoly.pl) po zalogowaniu się na swoje konto.
 8. Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@matmosfera.pl.