GRAFIK ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W SZCZECINIE


Rok szkolny 2020/21


CZAS ZAJĘĆ:

Klasa III - 1 x 60 minut/tydzień

Klasa IV - 2 x 45 minut/tydzień

Klasa V - 2 x 45 minut/tydzień

Klasa VI - 2 x 45 minut/tydzień

Klasa VII - 2 x 60 minut/tydzień