WARSZTATY MATEMATYCZNE

Nauka matematyki przez zabawę, metoda "3 kroki do przodu" i warsztaty matematyczne online

Metoda "3 kroki do przodu" polega na realizacji programu nauczania w szkole podstawowej z wyprzedzeniem, co znacznie ułatwia naszym uczniom pozyskiwanie wiedzy oraz umiejętności matematycznych w szkole. Ostatnie lata pokazały, że nasz projekt odniósł ogromny sukces. Pracujemy nad tym, żeby był jeszcze lepszy.
Materiał zajęć wykracza poza aktualny program szkolny dziecka, dając mu niesamowite narzędzie do ręki, jakimi jest ponadprzeciętna wiedza oraz przygotowanie do lekcji, które nadejdą w niedalekiej przyszłości.
Na zajęciach korzystamy z licznych, opracowanych przez nas gier i zabaw. Dodatkowo, przez cały rok szkolny towarzyszy nam wciągająca gra całoroczna. W roku szkolnym 2020-21 nasi uczniowie brać będą udział w całorocznej grze matematyczno-strategicznej "Metropoly 2", polegającej na budowie własnego miasta od podstaw. Oprócz wiedzy matematycznej, gracze będą trenować umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności, planowania finansowego oraz myślenia strategicznego.
Nasza Akademia proponuje również Warsztaty Matematyczne online, które od zajęć stacjonarnych różnią się tylko formą. Praca w małych grupach, wirtualna tablica, dostępne materiały, udział w grze Metropoly oraz dodatkowe testy i praca z doświadczonym trenerem sprawiają, że jest to bardzo bogata forma zajęć matematycznych.

Nauka matematyki i edukacja finansowa

Dodatkowym, bardzo ważnym elementem zajęć jest "Edukacja Finansowa". Nasi uczniowie, ucząc się matematyki, pozyskują wiedzę z dziedziny finansów, bankowości oraz przedsiębiorczości. Gra Metropoly również pozwala trenować wiele elementów inteligencji i wiedzy finansowej. Szczegóły dotyczące konkretnych grup wiekowych poniżej:

Warsztaty Matematyczne
dla klas 3

wiek: 8-9 lat (3 klasa)
Zakres wiedzy: 3-4 klasa SP
Zajęcia dla najmłodszych adeptów matematycznych tajemnic. Bardzo atrakcyjne przygotowanie dziecka do wejścia na wyższy, matematyczny poziom - w klasie 4.

W ramach zajęć:
☑ realizacja min. 80 % programu z klasy 4
☑ trening czytania treści matematycznych
☑ całoroczny, atrakcyjny Program Motywacyjny
☑ całoroczna gra matematyczna
☑ nauka przez gry i zabawy
☑ Edukacja Finansowa dla najmłodszych

Warsztaty Matematyczne
dla klas 4

wiek: 9-10 lat (4 klasa)
Zakres wiedzy: 4 klasa SP z elementami klasy 5 Zajęcia pozwalające z dużymi sukcesami przejść przez klasę 4. Program zajęć zaprojektowany tak, żeby ze sporym wyprzedzeniem realizować program z klas 4.


W ramach zajęć:
☑ realizacja 110% programu z klasy 4
☑ intenstywny trening czytania treści matematycznych
☑ całoroczny, atrakcyjny Program Motywacyjny
☑ całoroczna gra matematyczna
☑ nauka przez gry i zabawy
☑ Edukacja Finansowa dla najmłodszych

Warsztaty Matematyczne
dla klas 5

wiek: 10-11 lat (5 klasa)
Zakres wiedzy: 5 klasa SP z elementami klasy 6 Zajęcia pozwalające z dużymi sukcesami przejść przez klasę 5. Program zajęć zaprojektowany tak, żeby ze sporym wyprzedzeniem realizować program z klas 5.


W ramach zajęć:
☑ realizacja 110% programu z klasy 5
☑ intenstywny trening czytania treści matematycznych
☑ całoroczny, atrakcyjny Program Motywacyjny
☑ całoroczna gra matematyczna
☑ nauka przez gry i zabawy
☑ Edukacja Finansowa dla najmłodszych

Warsztaty Matematyczne
dla klas 6

wiek: 11-12 lat (6 klasa)
Zakres wiedzy: 6 klasa SP z elementami klasy 7 Zajęcia pozwalające z dużymi sukcesami przejść przez klasę 6. Program zajęć zaprojektowany tak, żeby ze sporym wyprzedzeniem realizować program z klas 6.


W ramach zajęć:
☑ realizacja 110% programu z klasy 6
☑ intenstywny trening czytania treści matematycznych
☑ całoroczny, atrakcyjny Program Motywacyjny
☑ całoroczna gra matematyczna
☑ nauka przez gry i zabawy
☑ Edukacja Finansowa - poziom I

Warsztaty Mat-Fiz
dla klas 7

wiek: 12-13 lat (7 klasa)
Zakres wiedzy: Matematyka i fizyka z klasy 7 Zajęcia pozwalające z dużymi sukcesami przejść przez klasę 7. Program zajęć zaprojektowany tak, żeby ze sporym wyprzedzeniem realizować program matematyki i fizyki z klasy 7.

W ramach zajęć:
☑ realizacja 110% programu z klasy 7
☑ matematyka + fizyka
☑ trening wykonywania zadań z treścią (mat+fiz)
☑ całoroczny, atrakcyjny Program Motywacyjny
☑ całoroczna gra matematyczna
☑ Edukacja Finansowa - poziom I

Warsztaty Mat-Fiz
dla klas 8

wiek: 13-14 lat (8 klasa)
Zakres wiedzy: Matematyka i fizyka z klasy 8 Zajęcia pozwalające z dużymi sukcesami przejść przez klasę 8. Program zajęć zaprojektowany tak, żeby ze sporym wyprzedzeniem realizować program matematyki i fizyki z klasy 8.

W ramach zajęć:
☑ przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
☑ matematyka + fizyka
☑ trening wykonywania zadań z treścią (mat+fiz)
☑ całoroczny, atrakcyjny Program Motywacyjny
☑ całoroczna gra matematyczna
☑ Edukacja Finansowa - poziom II